Home

De straatpastor

Bestuur

Gebedsviering

Spreekuur

Vrijwilliger worden

Word vriend

Nieuwsbrief

Jaarverslag

ANBI-status

AVG

Contact

Bestuur en staf

Sturen, besturen en ondersteunen

 

De stichting Straatpastoraat bestaat uit bestuur en pastor.

Bestuur

dhr. Maarten P.W.M. van den Oord, voorzitter

dhr. Gerard van Etten, secretaris

dhr. Bas van den Bouwhuijsen, penningmeester

dhr. Andrew de Vries

plebaan Vincent Blom, vertegenwoordigd door diaken Vladimir Palte

 

Straatpastor

mevr. Lianne van Oosterhout

 

Het Straatpastoraat Den Bosch is binnen het Bisdom Den Bosch een kerkelijke instelling  om uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden.