Home

De straatpastor

Bestuur en staf

Gebedsviering

Spreekuur

In het nieuws

Nieuwsbrief

Jaarverslag

Vrijwilliger worden

Word vriend

ANBI-status

Gedragsregels

AVG

Contact

AVG

Uw privacy is bij ons in goede handen

 

Op 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht geworden. Deze wet beschermt een ieder tegen ongewenste opslag en gebruik van persoonsgegevens. In dit verband willen wij u informeren over de gegevens die de Stichting Straatpastoraat Den Bosch opslaat.

Abonnees nieuwsbrief. De ontvanger heeftaangegeven de nieuwsbrief digitaal of op papier te willen ontvangen. Mailadres of naam en adres worden verwijderd zodra de lezer aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Vrijwilligers. NAW-gegevens worden opgeslagen met als doel de vrijwilligers berichten te kunnen sturen. Deze gegevens worden niet zonder toestemming aan anderen doorgegeven. De gegevens worden verwijderd als de vrijwilliger niet meer als vrijwilliger actief is.

Bestuursleden. NAW-gegevens met als doel berichten te kunnen sturen. De gegevens van de voorzitter worden verstrekt aan het bisdom omdat de benoeming door de bisschop geschiedt. De overige bestuursleden worden door de zittende bestuursleden benoemd. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen en daarna verwijderd.

Subsidienten. NAW-gegevens van contactpersoon om uit te kunnen nodigen voor overleg.

NAW-gegevens van instelling om subsidieverzoeken te kunnen indienen en te kunnen verantwoorden. FinanciŽle gegevens betreffende verleende subsidies. De gegevens worden verwijderd zodra de subsidierelatie beŽindigd wordt en in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen (financiŽle gegevens).

Pastores. De pastores zijn betaalde medewerkers. Bewaard worden: NAW-gegevens benodigd voor correspondentie en om arbeidsrechtelijke overeenkomsten te kunnen vastleggen. Brief met de zending van de bisschop. FinanciŽle gegevens om salaris en pensioen te regelen. Gegevens worden verwijderd na de wettelijke bewaartermijn.

Vragen over gegevensopslag kunt u richten aan de secretaris van de stichting Gerard van Etten: gerard.van.etten@home.nl.

 

20 mei 2018