Home

De straatpastor

Bestuur en staf

Gebedsviering

Spreekuur

In het nieuws

Nieuwsbrief

Jaarverslag

Vrijwilliger worden

Word vriend

ANBI-status

Gedragsregels

AVG

Contact

Bestuur en staf

Sturen, besturen en ondersteunen

 

De stichting Straatpastoraat bestaat uit bestuur en pastor.

 

Bestuursleden

mevr. Ingeborg van den Hoven, voorzitter

dhr. Gerard van Etten, secretaris

dhr. Bas van den Bouwhuijsen, penningmeester

mevr. Ivonne van der Kar

broeder Fer van der Reijken ofm

 

Straatpastor

mevr. Lianne van Oosterhout

 

Het Straatpastoraat Den Bosch is binnen het Bisdom Den Bosch een kerkelijke instelling  om uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden.