Home

De straatpastor

Bestuur en staf

Gebedsviering

Spreekuur

In het nieuws

Nieuwsbrief

Jaarverslag

Vrijwilliger worden

Word vriend

ANBI-status

Gedragsregels

AVG

Contact

Straatpastoraat Den Bosch

Zorgzaamheid, nabijheid, verantwoordelijkheid en naastenliefde

 

Soms zit het mensen tegen en nog veel meer dan gewoonlijk. Het Straatpastoraat Den Bosch wil een plek zijn voor mensen die om welke reden in geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. Het kan zijn dat zij dak- of thuisloos zijn geraakt, op weg terug zijn naar een geordend en zelfstandig bestaan of dat zij zich maar moeilijk in een “burgerlijk bestaan” kunnen vinden.

Dagelijks trekt de straatpastor op met dak- en thuislozen en al die mensen die zij om wat voor reden dan ook op straat mag ontmoeten. Soms zijn zij verslaafd of kampen met psychosociale of psychiatrische problemen. Het gaat om een groep van tieners tot (bijna) bejaarden. Vaak worden zij over het hoofd gezien, tellen ze niet mee of kunnen of willen ze geen beroep doen op reguliere hulpverlening.

Het belangrijkste doel is om deze mensen “zorgzaam nabij te zijn”. Hen zien, groeten en ontmoeten is een waarde op zich, een concrete uitdrukking van de christelijke boodschap van verantwoordelijkheid en naastenliefde. Nabij zijn betekent voor de straatpastor zich begeven in de leefwereld van de ander. En voor wie zij ontmoet, betekent dat hopelijk: Jij bent van waarde! Je wordt gezien en gewaardeerd! Er is dan nog geen woord gesproken, maar de belangrijkste boodschap wordt zo wel overgedragen. Toewijding en trouw mogen deze boodschap versterken.

Vanuit die ontmoetingen kan een gesprek ontstaan, waarbij vooral geluisterd wordt naar wat de gesprekspartner te vertellen heeft. Het draait immers om zijn of haar verhaal. De pastor kan iemand geestelijk begeleiden en wel zo dat er meer inzicht ontstaat in “het leven” en wat daaraan zin kan geven. Samen gaan we op zoek naar bronnen die het leven kunnen sturen of tot vernieuwing en voortgang leiden.

Deze zorgzaamheid, die voortvloeit uit liefde en verantwoordelijkheid, betekent ook, dat de pastor zijn ogen niet wil sluiten voor de materiële nood die er vaak is. Ook daarbij is hulp nodig. Veelal bestaat die hulp dan uit meedenken en doorverwijzen.

 

Het straatpastoraat is een stichting met christelijke, rooms-katholieke identiteit en is een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.