Staatpastoraat

Tussen zwerven in de stad en huisbezoek

De straatpastor zwerft door de stad, maar bezoekt ook werkprojecten, inloophuizen en woonvoorzieningen. Wanneer dat nodig is, gaat zij ook op bezoek in gevangenis, ziekenhuis of kliniek. En, hoe vreemd dat ook mag klinken, de straatpastor gaat veel op huisbezoek.

Zo ontmoet de straatpastor vele mensen. Vanuit zo’n ontmoeting kan vertrouwen groeien. Daarmee ontstaat een basis voor werkelijk gesprek.

Daar gaat het om de “grote vragen” die het leven oproept: Waarom overkomt dit mij? En hoe moet ik nu verder? Daarbij komt ook het geloof ter sprake. Heel vaak gebeurt dat door vragen of uitspraken van de gesprekspartners zelf. Het gesprek gaat soms ook om materiële nood die alsmaar aanhoudt, ondanks toegenomen hulp vanuit de overheid.

Het straatpastoraat Den Bosch wil een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio ’s-Hertogenbosch. Een plek waar ze op verhaal kunnen komen en het ‘goede leven’ weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage aan een menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare mensen. Dit maken we o.a waar door de gesprekken op straat en de locaties waar daklozen komen en thuislozen wonen, via het spreekuur en de vieringen.


Contactgegevens Straatpastor Lianne van Oosterhout,
06-17662412, straatpastordb@gmail.com  
Stadsklooster San Damiano,
Van der Does de Willeboissingel 12,
5211 CB ‘s-Hertogenbosch