Vriend worden

Word vriend!

Iedereen heeft vrienden nodig. Wij ook!

Het Straatpastoraat Den Bosch heeft vrienden nodig, die het werk ondersteunen. Door vriend te worden kunt u het straatpastoraat helpen.

We vragen op de eerste plaats om uw gebed, want “als de Heer de woning niet bouwt, bouwen de mensen voor niets” (Ps. 127,1);

Maar ook om uw vrijgevigheid.
Het straatpastoraat wordt geconfronteerd met stijgende kosten terwijl het werk alsmaar toeneemt.

Uw giften zijn van harte welkom op bankrekening NL57 FVLB 0638 7730 91.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Het Straatpastoraat is deel van de RK Kerkprovincie Nederland en daarom erkend als ANBI instelling.

U kunt ook een periodieke schenking of gift doen, welke we kunnen vastleggen in een onderhandse schenkingsovereenkomst. Ook deze schenking/gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Omdat we een ANBI-status hebben, ontvangt u een deel van uw gift terug van de belastingdienst. Voor meer informatie, zie dit formulier.

Vrienden van het Straatpastoraat ontvangen onze Nieuwsbrief digitaal.

Wilt u vriend worden of een periodieke schenking/gift doen, dan kunt u ook contact opnemen met het straatpastoraat of met de straatpastor zelf.
Zie pagina contact.