Bestuur & Staf

Sturen, besturen en ondersteunen

De stichting Straatpastoraat bestaat uit bestuur en pastor.

Bestuursleden

Fer van der Reijken OFM, voorzitter
Ingrid van Alebeek, secretaris
Bas van den Bouwhuijsen, penningmeester
Ivonne van de Kar
Cynthia Lieshout

Straatpastor

Lianne van Oosterhout
Is gezonden door de bisschop met een opdracht.

Het Straatpastoraat Den Bosch is binnen het Bisdom Den Bosch een kerkelijke instelling  die uitvoering wil geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden.

———————————————————–

Nieuws vanuit het bestuur:

Nieuwe voorzitter

Het bestuur van het straatpastoraat Den Bosch is blij te kunnen mededelen dat zij br. Fer van der Reijken OFM, bereid hebben gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen. broeder Fer maakte al deel uit van het bestuur. Mgr. de Korte heeft zijn goedkeuring verleend aan deze benoeming.
————————————————————–

Vertrek voorzitter
Tijdens de bestuursvergadering van 24 oktober jl. heeft Ingeborg van den Hoven, onze voorzitter, haar functie neergelegd.
Als bestuur betreuren wij haar besluit en danken haar tegelijkertijd voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Ingeborg wenst op haar beurt een ieder veel wijsheid en het beste voor in de toekomst aan het Straatpastoraat.

Namens het bestuur,
Ingrid van Alebeek

————————————————————-