ANBI

ANBI-status Straatpastoraat Den Bosch

Ook goede doelen moeten zich verantwoorden bij hun achterban

Het Straatpastoraat Den Bosch heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. Dit betekent dat een gift aan het Straatpastoraat Den Bosch aftrekbaar is voor de belasting. Op deze website, zie pagina (Word vriend) vindt u informatie over de de fiscaal gunstige mogelijkheid van een periodieke gift.

Als kerkelijke instelling is het Straatpastoraat Den Bosch niet ingeschreven in het handelsregister maar heeft een RSIN-nummer en is daarmee toch een ANBI.

Het Straatpastoraat Den Bosch is opgericht op 15 februari 2001 onder de naam “Instelling Diaconaal Centrum ’s-Hertogenbosch” en de statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 19 maart 2012 verleden ten overstaan van mr. N.J. Adema, notaris te Tilburg, kantoorhoudende te Udenhout, waarbij de naam werd gewijzigd in “Straatpastoraat Den Bosch”.

Gegevens m.b.t. Beleidsplan en Jaarverslag zijn te vinden op de landelijke site van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Zie: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO8640.