Missie – visie – kernwaarden

Missie

Nabij zijn met een luisterend oor – zonder oordeel – aan dak- en thuislozen, die ervaren sociaal te worden uitgesloten in onze maatschappij. Wij willen bijdragen aan een “goed leven” van onze doelgroep. Dit is: Vrede hebben met jezelf, het gevoel hebben dat je van betekenis bent voor een ander, ervaren dat je invloed hebt op je leven, autonomie en een toekomstperspectief hebben. Dit doen we vanuit een Katholieke achtergrond met ondersteuning van de franciscanen. De Straatpastor heeft professionele kennis en ervaring. Samen hebben we een sterke verbondenheid met de regio Den Bosch. We doen dit werk met liefde en passie om de menswaardigheid van dak- en thuislozen te verbeteren.

Visie

Straatpastoraat Den Bosch is een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio Den Bosch. Een plek waar zij op verhaal kunnen komen en het “goede leven” weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage aan een menswaardig bestaan voor de meeste kwetsbare medemens. Wij staan voor: • Aandacht & opvolging: presentiebenadering; je mag zijn wie je bent; doorgaans blijft het niet bij een enkel gesprek, maar houden we juist trouw contact • Flexibiliteit in nabijheid: op straat 1:1 of op locatie; via het spreekuur of met anderen; groepsgesprekken; diensten in het klooster; kerstbuffet of gewoon een koffie en koek • Laagdrempelig: de straatpastor is aanwezig op straat of op andere plekken waar de doelgroep zich bevindt; inschrijven voor activiteiten is niet nodig

Kernwaarden

aandacht / laagdrempelig / zingeving /geestelijke ondersteuning / verbinden in plaats van uitsluiten / samenwerking met andere organisaties