In het nieuws

Straatpastoraat Den Bosch is regelmatig in het nieuws.

—————————————————-

Nieuws vanuit het Straatpastoraat:

Nieuwe voorzitter

Het bestuur van het straatpastoraat Den Bosch is blij te kunnen mededelen dat zij br. Fer van der Reijken OFM, bereid hebben gevonden de functie van voorzitter op zich te nemen. broeder Fer maakte al deel uit van het bestuur. Mgr. de Korte heeft zijn goedkeuring verleend aan deze benoeming.

——————————————————-

Vertrek voorzitter
Tijdens de bestuursvergadering van 24 oktober jl. heeft Ingeborg van den Hoven, onze voorzitter, haar functie neergelegd.
Als bestuur betreuren wij haar besluit en danken haar tegelijkertijd voor haar inzet van de afgelopen jaren.
Ingeborg wenst op haar beurt een ieder veel wijsheid en het beste voor in de toekomst aan het Straatpastoraat.

Namens het bestuur,
Ingrid van Alebeek

————————————————————

Straatpastor Lianne heeft de laatste tijd meegewerkt aan:

7 januari 2023artikel daklozenopvang Inloopschip Den Bosch (Brabants Dagblad)
8 februariOverleg Gemeente over Dak- en thuislozen
4 maartOpnames Kruispunt-tv over Gijs Honing en opvang
8 maartStaatsecretaris Armoede op bezoek
Krant juli 2022

Krant september 2022

Krant december 2022

Krant januari 2023, Inloopschip gesloten

Krant januari 2023