Wie zijn wij

Straatpstoraat Den Bosch

Sinds 30 jaar is er in ’s-Hertogenbosch pastoraat op straat. Twintig jaar geleden werd het straatpastoraat verzelfstandigd door de oprichting van de privaat kerkelijke rechtspersoon met de naam Straatpastoraat Den Bosch. De formele naam van de stad is ’s-Hertogenbosch maar in de volksmond spreekt ieder van Den Bosch, dus was het logisch het straatpastoraat met deze naam te tooien. Lianne van Oosterhout is de vijfde straatpastor gedurende 30 jaar. Zij wordt terzijde gestaan door een 15-tal vrijwilligers en het bestuur. Het zijn vooral zustercongregaties die in de loop der jaren het straatpastoraat financieel en moreel hebben gesteund. De parochie en nu het San Damianoklooster ondersteun(d)en in de vorm van huisvesting. Sinds enkele jaren draagt ook de gemeente ’s-Hertogenbosch bij en de laatste jaren verschillende Fondsen, Stichtingen en particulieren.

Het straatpastoraat Den Bosch wil een veilige haven zijn voor alle dak- en thuislozen in de regio ’s-Hertogenbosch. Een plek waar ze op verhaal kunnen komen en het ‘goede leven’ weer meer gaan ervaren. Dit is onze bijdrage aan een menswaardig bestaan voor de meest kwetsbare mensen. Dit maken we o.a waar door de gesprekken op straat en de locaties waar daklozen komen en thuislozen wonen, via het spreekuur en de vieringen.