Activiteiten

Kunstproject

Op dit moment zijn dak- en thuislozen samen met vrijwilligers aan het werken aan een kunst- en knutselproject.

Tijdens de Kunstmarkt, op 9 september in de kloostertuin, werden de resultaten hiervan tentoon gesteld en verkocht in het kraampje van het straatpastoraat.

Werelddaklozendag, een kaartje met aandacht voor de vrienden van de straat.

Kunst-knutselproject

kaarten gemaakt door dak- en thuislozen in het kunst-knutselproject